Website Trường Mầm Non Đại Hồng – Đại Lộc – Quảng Nam

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 23/KH-LĐLĐ 23-02-2021 Kế hoạch tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (8/3/1910-8/3/2021), 1981 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng Tải về
2 210/PGDĐT-NGLL 05-10-2020 V/v triển khai thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 Tải về
3 211/PGDĐT-NGLL 05-10-2020 V/v tuyên truyền, phổ biến các bài tập thể dục dành cho học sinh tập luyện nâng cao sức khỏe phòng chống dịch Covid-19 Tải về
4 80/PGDĐT-MN 29-4-2020 V/v Hướng dẫn các cơ sở GDMN thực hiện công tác đón trẻ đến trường và thực hiện chương trình GDMN sau thời gian tạm nghỉ phòng dịch Covid-19 Tải về
5 79/PGDĐT-VP 28-4-2020 Về việc thông báo cho học sinh đi học trở lại và việc triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường Tải về
6 648/SGDĐT-VP 24-4-2020 V/v thông báo cho học sinh đi học trở lại và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường Tải về
7 605/SGDĐT-VP 21-4-2020 V/v Hướng dẫn những việc cần làm khi học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 tại trường học Tải về
8 138/SGDĐT-VP 03-02-2020 V/v tăng cường phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra Tải về
9 10/PGDĐT_VP 31-01-2020 V/v phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới củ Virus Corona gây ra Tải về
10 Số: 40 /KH-PGDĐT 22-10-2019 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng chuyên đề “Ứng xử văn hóa, xây dựng nhà trường hạnh phúc” cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc năm học 2019-2020 Tải về
11 165/PGDĐT-NGLL 08-10-2019 V/v tiếp tục hưởng ứng Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 Tải về
12 154/PGDĐT-VP 01-10-2019 về việc xây dựng, tổ chức triển khai quy tắc ứng xử trong trường học Tải về
13 124-PGDĐT-VP 28-8-2019 V/v Phát động cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019 Tải về
14 31/KH-PGDĐT 26-8-2019 Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 Tải về
15 1220/SGD ĐT-KHTC 06-8-2019 V/v thực hiện chỉ đạo điều hành giá và hướng dẫn các khoản thu chi, chế độ chính sách năm học 2019-2020, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục. Tải về
16 26 /KH-PGDĐT 30-7-2019 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc năm 2019 Tải về
17 30 /TB-TTGDTX 10-7-2019 THÔNG BÁO Về việc mở lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên bậc mầm non hè năm 2019 Tải về
18 102/PGD ĐT-NGLL 27-6-2019 V/v tham gia Chương trình bình chọn mô hình tiêu biểu bảo vệ thiên nhiên, môi trường trong học đường (Khu vực miền Trung – Tây Nguyên-2019) Tải về
19 86/KH-BTC 07-6-2019 KẾ HOẠCH Tổ chức xét chọn và trao tặng Giải thưởng Huỳnh Ngọc Huệ lần thứ I năm 2019 Tải về
20 98/PGD ĐT-NGLL 05-6-2019 V/v phát động hưởng ứng Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 Tải về
21 402/KH-BGDĐT 10-5-2019 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 Tải về
22 06/2019/TT-BGDĐT 12-4-2019 Thông tư qui định Qui tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên Tải về
23 43/PGDĐT-VP 01-4-2019 V/v tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em Tải về
24 444/SGD ĐT-VP 29-3-2019 Tăng cường chỉ đạo, khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo Tải về
25 30/PGD ĐT-MN 22-3-2019 V/v: Bộ GDĐT kiểm tra công tác quản lý GDMN và việc thực hiện các điều kiện đảm bảo an toàn cho trẻ. Tải về
26 20/PGD ĐT-NGLL 28-02-2019 V/v phòng chống đuối nước cho học sinh Tải về
27 13 /PGDĐT-VP 12-02-2019 “Về việc triển khai thực hiện Quy chế công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT” Tải về
28 124/PGDĐT-MN 06-9-2018 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2018-2019 Tải về
29 1304/SGDĐT-KHTC 31-8-2018 Hướng dẫn các khoản thu chi, chế độ chính sách năm 2018-2019 và chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục Tải về
30 2154/QĐ-UBND 16-7-2018 Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam Tải về
31 1737/CT-BGD ĐT 07-5-2018 Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo Tải về
32 1666/Kh-UBND 04-04-2018 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 25 tháng 4 năm 2017 của tỉnh ủy về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025". Tải về
33 Số 50-KH/ĐU 19-3-2018 Kế hoạch tham gia cuộc thi viết "Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh huyện Đại Lộc năm 2018" Tải về
34 36/2017/TT-BGD ĐT 28-12-2017 Thông tư ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Tải về
35 250/PGD ĐT-TCCB 25-12-2017 V/v mở lơp bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiêp giáo viên các cấp Tải về
36 212/CV-PGD ĐT 15-11-2017 ủng hộ in ấn tập kỷ yếu " 40 năm xây dựng và phát triển ngành giáo dục và đào tạo huyện Đại Lộc Tải về
37 208/TB-PGD ĐT 10-11-2017 Thông báo về công tác kiểm tra chuyên môn cấp học mầm non năm học 2017-2018 Tải về
38 164/PGD ĐT-VP 09-10-2017 V/v Hướng dẫn đăng ký thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018 Tải về
39 20/2017/TT-BGDĐT 18-8-2017 QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG CÔNG LẬP Tải về
40 39/TL-BTC 14-8-2017 Thể lệ cuộc thi viết "Kể chuyện về mẹ Việt Nam anh hùng" Tải về
41 80/2017/NĐ-CP 17-7-2017 Nghị định qui định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường Tải về
42 750/TL-BTC 30-5-2017 Thể lệ cuộc thi viết tìm hiểu Luật trẻ em Tải về
43 Số 11-NQ/TU 25-4-2017 Nghị quyết Hội nghị tỉnh ủy lần thứ 7 khóa XXI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 định hướng đến năm 2025 Tải về
44 480-CV/HU 20.4.2017 V/v bổ sung nội dung sinh hoạt chi bộ Tải về
45 65/QĐ-SGD ĐT 09-02-2017 Quyết định ban hành qui tắc ứng xử của CB, CC, VC Tải về
46 125/TB-SGD ĐT 23-01-2017 Thông báo về việc thực hiện công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục Tải về
47 28/2016/TT-BGDĐT 30-12-2016 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 17/2009/TT-BGDĐT NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tải về
48 1862/TB SGD ĐT 02-12-2016 Thông báo thi tuyển viên chức giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và viên chức khác (Lưu trữ viên, Thư viện viên) cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2016. Tải về
49 220/QĐ-UBND 25-11-2016 Quyết định điều chỉnh tăng, giảm, bổ sung dự toán năm 2016 các đơn vị trường học Ngành giáo dục Tải về
50 1788/SGDĐT-CTHSSV-PC 21-11-2016 tăng cường phòng chống dịch bệnh do virut Zika và sốt xuất huyết Tải về
51 195/PGD ĐT-MN 09-11-2016 Hướng dẫn thực hiện công tác Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi năm học 2016-2017 Tải về
52 02/KH-BCĐ 22-10-2016 Kế hoạch triển khai thực hiện và đánh giá công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2016. Tải về
53 1443/SGDĐT-GDMN 21-9-2016 Hướng dẫn thực hiện công tác Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi năm học 2016-2017 Tải về
54 01/TL-BTC 16-9-2016 Thể lệ cuộc thi thiết kế biểu trưng (logo) huyện Đại Lộc Tải về
55 1409/SGDĐT-KHTC 15-9-2016 V/v Hướng dẫn các khoản thu, chi đầu năm học 2016-2017 Tải về
56 1855/UBND-NV 15-9-2016 xét tặng Huy hiệu "vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam" Tải về
57 140/HDLT-PGDĐT-CĐGD 09-9-2016 Hướng dẫn Tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2016-2017 Tải về
58 1344/SGD ĐT-GDMN, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 của sở giáo dục Quảng Nam 08-9-2016 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 của sở giáo dục Quảng Nam Tải về
59 137/PGD ĐT-MN 06-9-2016 Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016-2017 của PGD Tải về
60 3031/CT-BGD ĐT 26-8-2016 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 của sở giáo dục Quảng Nam Tải về
61 Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND 19-7-2016 Tải về
62 Khung thời gian năm học 2016-2017 của UBND tỉnh Quảng Nam 29-6-2016 Khung thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam Tải về
63 Số 721/SGDĐT-KHTC 27-5-2016 Hướng dẫn thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí học tập năm học 2015-2016 Tải về
64 Số 01/2016/QĐ-UBND 19-5-2016 Quyết định Ban hành Quy chế công tác Thi đua - khen thưởng Tải về
65 05-CT/TW 15-5-2016 Chỉ thị của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh Tải về
66 công văn hướng dẫn SKKN năm 2016 của PGD 6-5-2016 Tải về
67 CV 07/2016 quy định PCGDMN 22-3-2016 Tải về
68 1308/SGDĐT-KHTC 07-9-2015 hướng dẫn các khoản thu chi đầu năm học 2015-2016 Tải về
69 1307/SGDĐT-KHTC 07-9-2015 hướng dẫn tổ chức huy động các khoản đóng góp tự nguyện của cha mẹ học sinh trong các cơ sở giáo dục Tải về
70 117/CV-PGDĐT 31-8-2015 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2015-2016 Tải về
71 2825/QĐ – UBND 11-08-2015 Quyết định ban hành khung thời gian năm học 2015-2016 Tải về
72 56/2015/NĐ-CP 09-6-2015 NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Tải về
73 TTLT số 06/2015/QUY ĐỊNH VỀ DANH MỤC KHUNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM 16-03-2015 Tải về
74 TTLT SỐ 06/2015/QUY ĐỊNH VỀ DANH MỤC KHUNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM 16-3-2015 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH VỀ DANH MỤC KHUNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ ĐỊNH MỨC SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON CÔNG LẬP Tải về
75 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 16-3-2015 Thông tư liên tịch quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở GDMN công lập Tải về
76 27/2015/NĐ-CP 10-3-2015 Qui định về xét tặng danh hiệu " Nhà giáo nhân dân", " Nhà giáo ưu tú" Tải về
77 04/2015/NĐ-CP 9-1-2015 NGHỊ ĐỊNH Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập Tải về
78 25/2014/TT-BGDĐT 7-8-2014 THÔNG TƯ Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non Tải về
79 20/2014/NĐ-CP 24-3-2014 Nghị định về phổ cập xóa mù chữ Tải về
80 39/2013/TT-BGDĐT 4-12-2013 THÔNG TƯ Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục Tải về
81 6072/BGDĐT- CNTT 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
82 42/2013/NĐ-CP 9-5-2013 NGHỊ ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA GIÁO DỤC Tải về
83 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Tải về
84 05/2011/TT-BGDĐT 10-02-2011 THÔNG TƯ Về việc sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 16; khoản 1 Điều 17 và điểm c khoản 2 Điều 18 của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường mầm non Tải về
85 01/2011/TT-BNV 19-01-2011 THÔNG TƯ Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính Tải về
86 44/2010/TT-BGDĐT 30-12-2010 THÔNG TƯ Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Tải về
87 13 /2010/TT-BGDĐT 15-4-2010 THÔNG TƯ Ban hành Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non Tải về
88 16/2008/QĐ-BGDĐT 16-4-2008 Quyết định Ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo Tải về
89 208/TB-PGD ĐT DDT-11-2017 Thông báo về công tác kiểm tra chuyên môn cấp học MN năm học 2017-2018 Tải về

Cảm nhận của Phụ huynh

Anh Võ Thành Hưng – Phụ huynh bé: Võ Gia Huy – Lớp nhỡ

ôi chưa từng thấy một ngôi trường mầm non nào có sân chơi rộng rãi – sạch sẽ – thoáng mát và nhiều trò chơi bổ ích như ngôi trường mầm non này ! Thật là bất ngờ thú vị , nó giống như một công viên thiếu nhi thực thụ ! Hàng ngày mỗi buổi sáng , tôi đều cùng bé Gia Huy chơi đùa dưới sân trước giờ học, bé rất thích thú và học hỏi được nhiều điều mới lạ. Và từ một đứa bé rụt rè nhút nhát, đến nay, sau hơn 4 tháng học tập vui chơi ở đây, bé đã được phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần lên rất nhiều !